China F11 Futures 2018 - Men's Singles

Player 1Player 2 12
F Yan Bai (CHN) 1 Jie Cui (_CH) 4 H2H 3-0
SF Jie Cui (_CH) 4 Runhao Hua (CHN) H2H 2-1
SF Yan Bai (CHN) 1 Huixin Wang (CHN) 3 H2H 2-0
QF Runhao Hua (CHN) Aryan Goveas (IND) 2 H2H 1-0
QF Jie Cui (_CH) 4 Lingxi Zhao (_CH) WC H2H 1-0
QF Yan Bai (CHN) 1 Aoran Wang (CHN) 7 H2H 2-0
QF Huixin Wang (CHN) 3 Mitchell Thomas Mcdaniels (USA) 8 H2H 1-0
R16 Aoran Wang (CHN) 7 Mikal Statham (NZL) q H2H 1-0
R16 Aryan Goveas (IND) 2 Hanyi Liu (_CH) q H2H 1-0
R16 Runhao Hua (CHN) Chenhe Li (_CH) H2H 1-0
R16 Yan Bai (CHN) 1 Naoki Takeda (JPN) H2H 1-0
R16 Mitchell Thomas Mcdaniels (USA) 8 Wei Qiang Zheng (CHN) H2H 1-0
R16 Jie Cui (_CH) 4 Chukang Wang (CHI) H2H 1-0
R16 Lingxi Zhao (_CH) WC Aaron Schmid 6 H2H 1-0
R16 Huixin Wang (CHN) 3 Teeradon Tortrakul (THA) H2H 1-0
R32 Aaron Schmid 6 Xiaofei Wang q H2H 1-0
R32 Hanyi Liu (_CH) q Milan Krnjetin (SRB) q H2H 1-0
R32 Runhao Hua (CHN) Mousheg Hovhannisyan (USA) 5 H2H 1-0
R32 Huixin Wang (CHN) 3 Weibowen Zou (CHI) H2H 1-0
R32 Chukang Wang (CHI) Bu Yunchaokete (_CH) WC H2H 1-0
R32 Jie Cui (_CH) 4 Ajeet Rai (NZL) H2H 1-0
R32 Teeradon Tortrakul (THA) RunYu Zhao (CHI) H2H 1-0
R32 Lingxi Zhao (_CH) WC Wai Yu Kai q H2H 1-0
R32 Aryan Goveas (IND) 2 Yili Zheng (CHN) WC H2H 1-0
R32 Yan Bai (CHN) 1 Shi Hong Zeng (CHN) H2H 3-0
R32 Wei Qiang Zheng (CHN) Jianhui Li (CHN) q H2H 3-0
R32 Mitchell Thomas Mcdaniels (USA) 8 Natthasith Kunsuwan (THA) H2H 1-0
R32 Naoki Takeda (JPN) Hao Wu WC H2H 1-0
R32 Mikal Statham (NZL) q Bingyu Yu (CHN) q H2H 1-0
R32 Aoran Wang (CHN) 7 Kazuma Kawachi (JPN) H2H 3-0
R32 Chenhe Li (_CH) Yuchen Wu (2000) q H2H 1-0

China F11 Futures 2018 - Men's Doubles

Player 1Player 2 12
F R Hua / S Zeng (CHN/CHN) H Hao / W Zou (/CHI)
SF H Hao / W Zou (/CHI) K Kawachi / N Takeda (JPN/JPN)
SF R Hua / S Zeng (CHN/CHN) A Goveas / A Rai (IND/NZL)
QF K Kawachi / N Takeda (JPN/JPN) A Schmid / M Statham (/NZL)
QF H Hao / W Zou (/CHI) A Wang / Y Zheng (CHN/CHN)
QF R Hua / S Zeng (CHN/CHN) M Hovhannisyan / M Mcdaniels (USA/USA)
QF A Goveas / A Rai (IND/NZL) H Liu / R Zhao (_CH/CHI)
R16 M Hovhannisyan / M Mcdaniels (USA/USA) J Cui / J Li (_CH/CHN)
R16 R Hua / S Zeng (CHN/CHN) H Wang / W Zheng (CHN/CHN)
R16 H Liu / R Zhao (_CH/CHI) X Xiaofei / B Yunchaokete (/_CH)
R16 A Goveas / A Rai (IND/NZL) Y Yong / A Ji (/CHI)
R16 A Wang / Y Zheng (CHN/CHN) C Han / C Wang (_CH/CHI)
R16 H Hao / W Zou (/CHI) B Yu / L Zhao (CHN/_CH)
R16 K Kawachi / N Takeda (JPN/JPN) H Feng / Z Qiu (CHN/CHN)
R16 A Schmid / M Statham (/NZL) C Li / Y Mo (_CH/_CH)

China F11 Futures 2018 - Men's Qualifying Singles

Player 1Player 2 12
FQ Hanyi Liu (_CH) q Chanon Phunsawat (THA) H2H 1-0
FQ Jianhui Li (CHN) q Linghao Zhang H2H 1-0
FQ Bingyu Yu (CHN) q Yi Wei Zhang (_CH) H2H 2-0
FQ Xiaofei Wang q Zhuoyang Qiu (CHN) H2H 1-0
FQ Wai Yu Kai q Xin Hu (_CH) H2H 1-0
FQ Milan Krnjetin (SRB) q Jiaqi Zhao H2H 1-0
FQ Mikal Statham (NZL) q Qun Gao (CHN) H2H 1-0
FQ Yuchen Wu (2000) q Zhenxiong Dong H2H 1-0
SFQ Zhuoyang Qiu (CHN) Jichao Huang (_CH) H2H 1-0
SFQ Wai Yu Kai q Ruo Chen (CHN) H2H 1-0
SFQ Bingyu Yu (CHN) q Yuqi Wang H2H 1-0
SFQ Chanon Phunsawat (THA) Shenghan Zhang H2H 1-0
SFQ Hanyi Liu (_CH) q Ramazan Nureev (RUS) H2H 1-0
SFQ Xiaofei Wang q Shuai Xu (CHN) H2H 1-0
SFQ Linghao Zhang Shenglin Zhuo H2H 1-0
SFQ Jianhui Li (CHN) q Owen Lu (_CH) H2H 1-0
SFQ Jiaqi Zhao Hao Fan Wang (CHN) H2H 1-0
SFQ Milan Krnjetin (SRB) q Zhao Zhao (_CH) H2H 1-0
SFQ Mikal Statham (NZL) q Ye Cong Mo (_CH) H2H 1-0
SFQ Yuchen Wu (2000) q Xin Yang H2H 1-0
SFQ Xin Hu (_CH) Lewei Cai (_CH) H2H 1-0
SFQ Yi Wei Zhang (_CH) Wing-Lun Lam (HKG) H2H 1-0
SFQ Qun Gao (CHN) Minchao Wu H2H 1-0
SFQ Zhenxiong Dong Yong Jia Cai H2H 1-0
QFQ Owen Lu (_CH) Kento Tagashira (JPN) H2H 1-0
QFQ Ramazan Nureev (RUS) Chuanqi Su (CHI) H2H 1-0
QFQ Jichao Huang (_CH) JiaJun He (_CH) H2H 1-0
QFQ Wai Yu Kai q Xiaoyu He (_CH) H2H 1-0
QFQ Zhao Zhao (_CH) Yutian Ji H2H 1-0
QFQ Qun Gao (CHN) Bin Chen H2H 1-0
QFQ Shenglin Zhuo Ya Hui Nie (CHN) H2H 1-0
QFQ Xin Hu (_CH) Zhengan Sun (_CH) H2H 1-0
QFQ Yuchen Wu (2000) q liran Chen (CHI) H2H 1-1
QFQ Yuqi Wang Michael Ru H2H 1-0
QFQ Mikal Statham (NZL) q Ang Ji (CHI) H2H 1-0
QFQ Chanon Phunsawat (THA) Henry Wei H2H 1-0

About Matchstat

Welcome to the new matchstat.com, with pro tennis stats, information and a network of likeminded tennis fans.

Questions? Comments? Suggestions? Send us a note

Site and original content ©2014 matchstat.com. Livescores provided by Livescore.in

Social Media

Follow us on Twitter
Find us on Facebook  
Visit us on Google+